Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Cégnév: Festékállomás Kft,

Székhely: 4400, Nyíregyháza Debreceni út 107.

Adószám: 12708475-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-067102

Cégbíróság: Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Törvényszék, mint cégbíróság

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: http://www.festekes.hu

E-mail cím: info@festekes.hu

Telefonos elérhetőség:+36 42 595 102  

Tárhelyszolgáltató:

Ginrin Interactive Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 53.
info@ginrin.com

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.festekes.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren(továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Festékes.hu Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A Festékes.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3.Festékes.hu Webáruház szolgáltatásait valamennyi jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet és magánszemély jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a termékek “Kosárba helyezése” majd a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Pénztár “Rendelés leadása” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. A létrejött szerződés alapján a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés nyelve magyar.


2. Vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül

2.1 Vásárolni lehet regisztrációval és regisztráció nélkül. Amennyiben regisztrált vásárlónk szeretne lenni, úgy meg kell adnia egy felhasználónevet, e-mail címet és egy jelszót. Ezen adatok megadásával később be lehet jelentkezni webshopunkba. A regisztrált vásárlóink, felhasználóink adatait az adatvédelmi feltételek szerint kezeljük. 

2.2 Rendszerünk a regisztrált felhasználóink bejelentkezését követően - a vásárlást megkönnyítve - automatikusan kitölti a vásárló adatait. Ezen adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja.

2.3. A regisztrációval illetve a regisztráció nélküli vásárlás esetén minden esetben meg kell adnia a teljes nevét, telefonszámát, a szállítási és számlázási adatait. Ezen adatok megadása elengedhetetlen a rendelés teljesítéséhez.

2.4. Regisztrációval egybekötött vásárlásnál Partner adatait határozatlan időre megőrizzük, Partner kérésére töröljük. Regisztráció nélküli Partner adatait a vásárlást követő 30 napig tároljuk, majd automatikusan töröljük.

2.5. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


3. Megrendelés

3.1.Rendelés menete

A vásárlás során kiválasztott termékeket a “Kosárba” feliratú gombra klikkelve teheti a kosárba. Az egyes termékek mennyisége módosíható a darabszám megadásával. A webshop felületen található “Kosár tartalma” alatt szintén módosítható a végleges rendelési mennyiség, továbbá a “Törlés” gomb segítségével törölhető a korábban kiválasztott tétel.  A kosár tartalma vásárlás közben tetszőlegesen megtekinthető. Ezt követően a “Vásárlás folytatása” gombbal a vásárlás folytatható, a “Pénztár” gombbal pedig a rendelés befejezhető, majd a szállítási és fizetési feltételek megadását követően a vásárlási folyamat véglegesíthető, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával. Némely termék színéhez, illetve kiszereléséhez tartozó termékfotó csak illusztráció. A termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az Áfát. A termékek szállítási költségét az árak nem tartalmazzák, az függhet a rendelés mennyiségétől.

A megrendelés visszaigazolásáról a vásárlót e-mail-ben értesítjük.

A megrendelt áruk várható szállítási határideje 72 óra.

3.2. A megrendelés a vevő egyoldalú jogi cselekedete, amely során Festékállomás Kft. katalógusában /webáruházában feltüntetett áruk kiszállítását kéri, az aktuális listaár szerinti árért, vagy a korábbi megállapodás eredményeként létrejött árért, a megrendelésben megadott szállítási címre, címekre, pontosan meghatározott mennyiségben.

Festékes.hu Kft webáruházban leadott megrendelésről a Vevő automatikus megrendelés - visszaigazolást kap a képernyőn és e-mailben, esetlegesen telefonon, amely azt jelenti, hogy Festékállomás Kft a megrendelést átvette, megkapta.

A Vevő a megrendelés kézbesítésével elismeri és elfogadja Festékállomás Kft katalógusában / webáruházban kínált áru aktuális érvényes árait, és egyúttal beleegyezik a jelen ÁSZF-be, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Festékállomás Kft - nek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül, hogy a Vevő ez ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne.

Festékállomás Kft -nek továbbá jogában áll elutasítani a megrendelést, amennyiben a Vevőnek nincs kiegyenlítve minden, Festékállomás Kft -vel szemben fennálló, a megrendelés napján esedékes kötelezettsége, valamint ha a Vevő a megrendelés teljesítésével túllépné Festékállomás Kft által meghatározott hitelkeretét.

3.3. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz az info@festekes.hu e-mail címen!

3.4. Elállás

A www.festekes.hu webáruház etikusan, törvényesen, a vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A vásárló a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló jogszabály szerint  14  naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A termékek helytelen használatából, tárolásából vagy szállításából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

A fogyasztó elállhat a vásárlástól, szóban, telefonon, vagy postai úton írásban, vagy elektronikus levélben, e-mail-en keresztül. A Festékállomás Kft. ez esetben haladéktalanul, de legkésőbb 14, azaz tizennégy napon belül a Vevő által kifizetett összeget köteles visszatéríteni. A Festékállomás Kft a szállítási díjat is köteles visszafizetni. Elállás esetén a vásárlót a termék visszaküldésének költsége terheli, kivéve ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

A Festékállomás Kft. igényelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek – a ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Amennyiben az elállás írásban törénik, úgy Vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatot 14, azaz tizennégy napon belül elküldeni Eladó részére. Postai úton történő elállás esetén, a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Elektronikus úton történt fizetés esetén kérjük, hogy a termék árának visszafizetéséhez küldje el részünkre, postai vagy elektronikus úton kedvezményezett nevét, bankszámlaszámát is, ahová az összeget visszautalhatjuk. A termék árát a termék visszaérkezését követően utaljuk vissza.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

Az vásárlástól való elállás által érintett terméke(ke)t ajánlott küldeményként értéknyilvántartással együtt adja fel címünkre, szakszerűen becsomagolva, továbbá egyideűleg küldje el az elállást  tartalmazó nyilatkozatot is a csomagban, vagy postai, vagy elektronikus úton! A terméket visszaküldéskor ne küldje utánvéttel, mert az ilyen módon küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. A csomag visszaérkezését követően, videó dokumentáció készül a csomag kibontásáról és a visszaküldött termék vizsgálatáról. Amennyiben a termék megsérült a kézbesítés során és ez bizonyíthatóan a helytelen csomagolás miatt történt, úgy a károkozás a Vevő felelőssége, amennyiben a szállítás során történt sérülés, úgy az értéknyilvántartás lép hatályba.

A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja az alább is letölthető elállási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ..........................................................................

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ....................................

A fogyasztó(k) neve:.........................................................................

A fogyasztó(k) címe: ........................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  ........................................

 

Kelt.: ...................................., ......................................

Elállás jelzése:

E-mail: info@festekes.hu

Postacím: Festékállomás Kft. 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 107.

Telefon: +36 42 595 102

3.5 A megrendelést a Szolgáltató Partnertől csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6 Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Panaszkezelés

A Festékállomás Kft. a vásárlói panaszokat ügyfélszolgálatának elérhetőségein kezeli, a gyakran előforduló panaszok mellett az egyedi észrevételeket panaszokat és reklamációkat is kezelik munkatársaink.

4.1 Szállítási hiba reklamációja

Csomagjainkat a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal csomagoljuk be és ellenőrizzük termékeinket a postázás előtt. Kérjük a csomag átvételét követően minen esetben ellenőrizze a csomag sértetlenségét és a benne lévő termékekét is. Lehetőség szerint a csomagot kézhezvételkor bontsa ki a logisztikai partner előtt, felhívjuk ugyanakkor figyelmét arra, hogy a szállító nem kötelezhető arra, hogy megvárja a csomag leellenőrzését. Amennyiben a csomagon látható módon sérült, azt javasoljuk, hogy kérje a logisztikai partnertől jegyzőkönyv felvételét az átvételkor, vagy vegyen fel jegyzőkönyvet a logisztikai partner helyileg illetékes képviseletén. Kizárólag ezen jegyzőkönyv megléte esetén van módunk panaszt elfogadni. Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban terméket kicserélni és reklamációt elfogadni.

4.2. Fogyasztói kifogás

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: 

a) a fogyasztó nevét, címét, 
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát, 
c) a vásárlás időpontját, 
d) a hiba bejelentésének időpontját, 
e) a hiba leírását, 
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, 
g) a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Panaszkezelési pont:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Vitarendezésre online vitrendezési platform is használható, amely az alábbi linken érhető el: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


5. Termékár és a teljesített megrendelések kifizetése 

5.1. A termékek ára Festékállomás Kft aktuális árlistájában, a mindenkori webshopban és üzleteinkbena listaárakban van feltüntetve. Festékállomás Kft fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát szabadon módosíthassa.

A rendelés elkészítésének idejétől függetlenül, mindig a megrendelés kézhezvételének idején érvényes ár a meghatározó.

A termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a kiszállítási díjat, (ha van) hiánytalanul meg nem fizette.

A számla kifizetésének határideje Festékállomás Kft által meghatározott nap, mely az áru átvételéből adódó kötelezettségek megtérítésének legvégső napja. Egyúttal az a nap, amikor a kiszámlázott összeget az ÁFA-val együtt jóvá kell írni Festékállomás Kft bankszámlájára. A fizetés módja az első rendelés leadásakor megállapodás tárgyát képezi, amihez aztán visszavonásig kötik magukat, a számlán átutalással történő közületi vásárlásoknál. Magányszemélyek mindig készpénzzel fizetnek amelyet, az áru kiküldésekkor utánvéttel vagy személyesen fizet meg a kiszállítónak.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A kedvezményrendszer kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani kedvezményrendszerét, amelyről Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti.

5.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árváltozásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

5.3. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet Szolgáltató minden negyedév zárását követően „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Partner részére. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson. A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

 

6. Szállítási feltételek

 

6.1 A Festékállomás Festékes.hu Webshop logisztikai feladatait a Magyar Posta Zrt. MPL látja el. Szállítási tarifák (a lenti tarifák bruttó árak, a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák):  

 

Futárszolgálat

Futárszolgálat utánvéttel

0-1 kg

 1690 Ft

1690 Ft

1-2 kg

 1790 Ft

1790 Ft

2-4 kg

 1890 Ft

1890 Ft

4-5 kg

 2190 Ft

2190 Ft

5-10 kg

 2390 Ft

2390 Ft

10-15 kg

 2790 Ft

2790 Ft

15-20 kg

 2990 Ft

2990 Ft

20-25 kg

 3490 Ft

3490 Ft

25-30 kg

 3890 Ft

3890 Ft

30-35 kg

 5390 Ft

5390 Ft 

35-40 kg

 5890 Ft

5890 Ft

 40-< kg

 10000 Ft

10000 Ft

Terjedelmes csomag (XL) az MPL dupla szállítási alapdíjat számol fel.

Törékeny csomag estében az MPL 75%-kal emeli a szállítási alapdíjat.

6.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.3. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (Festékállomás Kft.) által alkalmazott biztonsági ragasztó szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

6.4. A Partnerek számára a Szolgáltató biztosítja egyedi döntése alapján az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott. A Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállásról szóló tájékoztató

7.1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Festékállomás Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Festékállomás Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

7.3. Jótállás

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.  

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

8. Egyebek

8.1. Festékes.hu Webáruház egyedi fejlesztésű .php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy és magánszemély Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

8.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Nyírergyházi Városi Bíróság, illetve a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

8.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

8.8. Ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló

151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet , illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII.tv. rendelkezései, valamint az 1997. évi. CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről, illetőleg az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólók az irányadóak.

8.9 Tudomásul veszem, hogy a Festékállomás Kft. (4400, Nyíregyháza Debreceni út 107.) adatkezelő által a www.festekes.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelési tájékoztató

A www.festekes.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési tájékoztatója.

Jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelésre vonatkozó, 1992.évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény) törvény, valamint az Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentéshez szükséges adatlap alapján készült.

1. Az adatkezelő megnevezése:

Festékállomás Kft (továbbiakban: adatkezelő)

2. Az adatkezelő címe:

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106.

3. Az adatkezelő elérhetősége:

A 2. pontban található címen, valamint az info@festekes.hu e-mail címen. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen.

4. Az adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Visszaélések elkerülése miatt kérje e-mail-en az info@festekes.hu e-mail címen.

5. Az adatkezelés megnevezése:

A vásárlás használathoz kötelező regisztráció a felhasználók által, mely önkéntes.

6. Az adatkezelés előre meghatározott célja:

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalakon a felhasználók azonosítása.

7. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az 1992.évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény) törvény.

8. A kezelt adatok köre:

Felhasználó név, jelszó, jelszó - emlékeztető, e-mail cím, név, ország, város, cím, nem, telefonszám, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja. A kezelt adatok közül a felhasználó név nyilvános a fórum, szavazás használata során.. Az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel.

A hírlevélről való leiratkozás megteheti a felhasználó az [e-mail cím megjelenítése] Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött emaillal.

9. Az adatok felvételének módja:

Regisztráció, valamint vásárlás során kitöltött adatlap.

10. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényét bejelenti az info@festekes.hu e-mail címen. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre, úgy az igényének beérkezésétől számított 3 munkanapon belül töröljük rendszerünkből. Az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből.

11. Jogorvoslati lehetőség

Panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely:1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím:1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon:06-1-475-7186, 475-7100

Telefax:06-1-269-3541

További kérdéssel, illetve észrevétellel keressen meg minket az info@festekes.hu e-mail címen. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

A jobb felhasználói élmény érdekében az oldalon sütiket (cookie) használunk. Az adatvédelemre vonatkozó szabályzatunkat itt találja.